Tel.: 678 066 336 | info@elisabetbach.com
Quan t’hi jugues molt, les dades són clau

Avís legal

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, li fem coneixedor que les seves dades personals que poden estar en aquesta comunicació, seran incorporats a un fitxer responsabilitat de ELISABET BACH OLLER, amb NIF. 38.102.254 V, I domicili social en C/ BALMES, 20 – 08470 SANT CELONI (BARCELONA), correu electrònic: info@elisabetbach.com. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol.licitat.

La utilització d’aquesta Pàgina Web implica l’acceptació expressa i plena de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules o disposicions incloses en el present Avís Legal, així com de cadascú dels advertiments o clàusules específiques que s’estableixin per a la contractació de determinats serveis, productes o ús de zones de la Pàgina. Els preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquesta Web i utilitzar els materials continguts, implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions. La utilització de tals serveis o continguts significarà l’acceptació de les condicions particulars que els siguin aplicables.

En cas de no acceptar les clàusules establertes en el present Avís Legal, l’usuari haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els serveis i/o continguts posats a la seva disposició a la Pàgina, procedint a abandonar la mateixa.

Ús de la pàgina

L’usuari s’obliga a no utilitzar la Pàgina per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal. Així mateix, s’obliga a no realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.

La Companyia actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d’un servei d’informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, sent l’usuari l’únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

La Companyia podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús de la Pàgina o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar contrari a l’ expressat en el present Avís Legal.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquesta Pàgina: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, salvo per a ús personal i privat.

La Companyia no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d’error o que el lliure ús dels mateixos per l’usuari no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d’aquesta pàgina i dels seus continguts aquesta sota la responsabilitat de l’usuari.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió, total o parcial, de la informació continguda a la Pàgina, qualsevol que fos la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de la Companyia.

Enllaços o links

La Pàgina pot incloure enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part de la Companyia. En qualsevol cas, la Companyia no podrà ser considerada responsable dels continguts d’aquests llocs web ni de les mesures que s’adoptin relatives a la seva privadesa o al tractament de les seves dades de caràcter personal.

La Companyia recomana la lectura detinguda de les condicions d’ús i la política de privadesa d’aquests llocs.

En cas d’estar interessat a activar un enllaç a alguna de les pàgines de la Companyia haurà de comunicar-ho, obtenint el consentiment exprés per crear l’enllaç. La Companyia es reserva el dret d’oposició a l’activació d’enllaços amb el seu lloc web.

Menors d’edat

La Companyia recorda als usuaris majors d’edat, que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat determinar què serveis i/o continguts són no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

Responsabilitats

ELISABET BACH OLLER  no serà responsable directa ni subsidiàriament de:

La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la Pàgina.

Els danys que puguin causar-ne en als equips de l’usuari per la utilització de la Pàgina.

Els casos en què un tercer, infringint les mesures de seguretat establertes, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

Els vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o llocs a disposició.

La licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb la utilització de la pàgina o dels serveis en ell oferts, així com tampoc la seva veracitat o exactitud. La Companyia no controla la utilització que els usuaris fan de la Pàgina, ni garanteix que ho facin conforme a l’establer en el present Avís Legal.

A títol enunciatiu i amb caràcter no limitatiu, l’usuari serà responsable de:

Dels continguts introduïts per ells, especialment de les dades i informacions introduïts i enviats a ELISABET BACH OLLER  per mitjà de la Pàgina o a la Pàgina.

De la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial.

De la custòdia del seu nom d’usuari i password, no havent-ho de comunicar a terceres persones, amb vista a l’evitació de suplantacions d’identitat o facilitació de dades no veraces o incorrectes.

Política de privacitat i protecció de dades

ELISABET BACH OLLER en coneixement dels usuaris de la pàgina www.elisabetbach.com la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals.

Per a això s’adopten les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal continguts en els mateixos i per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Les dades personals facilitades seran inclosos en els fitxers, manuals o automatitzats registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota titularitat de ELISABET BACH OLLER, que utilitzarà per a l’adequada gestió de la relació contractual.

Li informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant comunicació escrita dirigida al domicili de la Companyia situat en en C/ BALMES 20 – 08470 SANT CELONI (BARCELONA).

L’usuari serà l’únic responsable de la veracitat de les dades facilitades ELISABET BACH OLLER.

La navegació per la Pàgina deixa com a rastre l’adreça IP assignada pel seu proveïdor d’accés, aquestes dades únicament seran utilitzats amb la finalitat d’elaborar dades estadístiques de la Pàgina.

Pot ampliar la informació sobre PROTECCIÓ DE DADES al nostre “link”: PROTECCIÓ DE DADES

Legislació

El present Avís Legal es troba redactat en castellà, i es troba sotmès a la legislació espanyola vigent. Per a qualsevol tipus de controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis de la Pàgina les parts, amb l’acceptació del clausulado establert en el present Avís Legal se sotmetran als Tribunals i Jutjats competents de Barcelona.

 

Back to Top

Ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística i incloure publicitat. Si contínua navegant accepta la seva instal·lació i ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació en la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies