Tel.: 678 066 336 | info@elisabetbach.com
Quan t’hi jugues molt, les dades són clau

Política de privacitat

Dades identificatives de la empresa gestora de la Web:

ELISABET BACH OLLER
C/ BALMES, 20
08470-SANT CELONI
(BARCELONA)
NIF: 38.102.254 V
Direcció correu electrònic: info@elisabetbach.com

De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en compliment del que es disposa en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals a través d’aquesta Web, que les seves dades personals seran incorporats als fitxers automatitzats de ELISABET BACH OLLER amb domicili en C/ BALMES, 20-08470-SANT CELONI (BARCELONA).

Recollida de dades usuàries (finalitat i consentiment):

Aquest Lloc web proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l’emplenament de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
En fer “clic” en el botó “Enviar” (o equivalent) incorporat en els nostres formularis, blogs, o similars, Vostè declara que la informació i les dades que en ells ha facilitat són exactes i veraces. Perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, l’Usuari haurà de comunicar, com més aviat millor, les modificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint, així com les rectificacions de dades errònies en cas que detecti algun. L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En funció del formulari i/o correu electrònic al que vostè accedeixi o remeti a través d’aquesta pàgina web, la informació que ens faciliti s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

1. Gestió i control del registre de l’usuari i de qualssevol sol·licituds, suggeriments, atenció a les subscripcions periòdiques, comentaris en blogs, inscripcions i participació en PROMOCIONS ESPECIALS, ACTIVITATS i altres accions, que l’usuari realitzi, de conformitat amb els termes i condicions aplicables en cada cas, i en aquesta política de privadesa.

2. Anàlisi de les necessitats, gustos i preferències de l’usuari dels quals pertanyi per dissenyar i oferir els continguts, productes i serveis oferts en general.

3. Conèixer i/o participar en futures convocatòries de llocs de treball de ELISABET BACH OLLER.
4. Remetre-li comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS, MMS, Xarxes socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar aquestes comunicacions. Aquestes sempre estaran relacionades sobre els nostres productes o serveis, així com per part dels col·laboradors o “partners” amb els quals haguéssim aconseguit algun acord de promoció comercial entre els nostres clients. En aquest cas, aquestes empreses mai tindran accés a les seves dades personals. Pel que en tot caso les comunicacions comercials sempre seran realitzades per part de ELISABET BACH OLLER, i sobre productes i serveis relacionats amb la nostra activitat.

En el cas que les dades que Vostè aporti pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a dita tercera i obtingut la seva autorització anticipada per facilitar les seves dades a ELISABET BACH OLLER. En aquest sentit, és la seva responsabilitat informar de tal circumstància als tercers les dades dels quals ens va a cedir.

En compliment de la LSSI-CE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que podrà en qualsevol moment revocar el consentiment prestat per rebre qualsevol comunicació comercial per la nostra banda o subscripció per Vostè efectuada, enviant un correu electrònic a: info@elisabetbach.com

Connexions a xarxes socials

En la nostra Web podem proporcionar connectors que enllacen a diverses xarxes socials. Quan vostè tria interactuar amb una xarxa social, la seva activitat en el nostre lloc web o a través de les nostres aplicacions si existissin, li indiquem que aquesta informació també serà posada a la disposició d’aquestes xarxes.
Si vostè ha iniciat la sessió en una d’aquestes xarxes socials durant la seva visita a un dels nostres llocs web o aplicacions, haurà de tenir en compte que la xarxa social podrà afegir aquesta informació al seu perfil. Si vostè interactua amb un dels connectors d’aquestes xarxes, aquesta informació serà transferida a la xarxa social. Si no desitja que es realitzi aquesta transferència de dades, surti de la seva sessió a la xarxa social abans d’entrar en els nostres llocs web o aplicacions.

En fer-se Vostè seguidor dels perfils de les empreses del ELISABET BACH OLLER, a les xarxes socials que enllacen en aquest Lloc web, Vostè consent el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, i en compliment de les condicions i polítiques de les mateixes. Li recomanem conèixer les polítiques de privadesa i informació detallada sobre la recollida i transferència de les seves dades personals, sobre els drets que vostè té així com sobre com aconseguir una configuració satisfactòria de privadesa.

Mesures de seguretat

De la mateixa manera, ELISABET BACH OLLER, li comunica que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessària per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats. No obstant l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Exercici de drets

Si Vostè desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició podrà fer-ho mitjançant comunicació dirigida a:

ELISABET BACH OLLER
C/BALMES, 20.
08470-SANT CELONI (BARCELONA)

Perquè puguem atendre correctament l’exercici dels seus drets, la seva sol·licitud haurà d’anar acompanyada de: fotocòpia del DNI, petició en què es concreta la seva sol·licitud, direcció a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant i els documents acreditatius de la petició, si escau.

Back to Top

Ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística i incloure publicitat. Si contínua navegant accepta la seva instal·lació i ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació en la nostra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies